logo logo

Alzheimers disease nagagamot ng b-complex at turmeric

Hindi na umano nagagamot ang neurodegenerative condition na kagaya ng Alzheimer’s disease. Meron ng 1,000 clinical trials ang sinubukan at bilyong dolyar na ang nagastos upang malaman kung ano ang gamot sa Alzheimer’s.

Karamihan sa mga gamot na aprubado ng Food and Drug Administration (FDA) para sa dementia ay may kemikal na kahalintulad ng nasa insecticide, chemical weapon at venom. Noong 2006 inilathala ng Journal of Alzheimer’s Disease na ang turmeric ay may curcuminoids na posibleng makagamot sa Alzheimer’s at iba pang neurodegenerative disorders.

Sa isa ring pananaliksik napag-alaman na ang coconut oil ay mahalaga sa brain glucose ang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya ng utak. Ayon sa Neurobiology of Aging ang triglycerides ay nagpapatalas ng isipan o cognitive performance. Ang B-complex rin ayon sa Journal of Geriatric Psychiatry ay nakakatulong upang malabanan ang homocysteine na sanhi ng cognitive impairment. Ang Dok F B-complex ay mainam na source ng mga sustansyang magpapatalas ng isipan.

Tumeric is a Spice that Supports Your Body's Astonishing Immune System and antioxidant.

bottom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

bottom