logo logo

Aspirin sanhi ng stomach bleeding; Natural na Sinag ng Araw Mahalaga sa Kalusugan!

Kadalasan pag nakaramdam ng sakit sa katawan umiinom ng aspirin. Subalit lingid sa kaalama, malaki pinsalang dulot nito sa kalusugan. Ang aspirin ay sinasabing gamot sa lagnat, sakit ng ulo, ubo, sipon, at muscle pain. Ito rin ay sinasabing pangunahing panlunas ng sakit sa puso. Ngunit alam nyo ba na pag-inom ng aspirin ay maaaring sanhi ng pagdurugo ng tiyan at utak, sanhi din ito ng ulcer, sakit sa kidney, at katarata. Ang aspirin ay sanhi rin ng nasal congestion, asthma, at sinus infection. Samantala, itinuturin nang pandaigdigang problema ang kakulangan ng vitamin D. Nakukuha ito sa sinag ng araw. Ayon sa Journal of the American College of Nutrition, ang kadalasang kulang sa mga tao ay vitamin D na libre sanang nakukuha sa sinag ng araw. Kapag kulang nito nagkakaroon ng sakit sa puso, diabetes at cancer. Kahit ang mga tropical na bansa kagaya ng Pilipinas ay may libreng sinag ng araw, marami pa rin ang nagkakaroon ng cancer. Ayon pa sa World Economic Forum analysis, ang limang non-communicable diseases ay, sakit sa puso, chronic respiratory disease, cancer, diabetes at sakit sa pag-iisip kabilang na ang depresyon. Kapag hindi naagapan ang mga sakit na nabanggit ay maaaring ma-bankrupt ang healthcare systems ng mga bansa.

bottom

One Response to “Aspirin sanhi ng stomach bleeding; Natural na Sinag ng Araw Mahalaga sa Kalusugan!”

  1. sexcam says:

    This is just a cool weblog around here. I think I will visit your site more if you publish more of this kind of information. Many thanks for publishing this info.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

bottom