logo logo

Away at di pagkakaintindihan sanhi ng ubo at sipon

Ayon sa German New Medicine  kapag nagkakasakit ng common cold kagaya ng ubo at sipon ay may kinalaman sa mga kasalukuyang nangyayari sa buhay lalo na sa mga iniisip ng isang tao. Napag-alaman ng mga mananaliksik na ang dahilan ng pagkakasakit ay ang conflict-active phase at ang vagotnic healing process.

Sa conflict-active phase, ang katawan ay naaapektohan lalo na kung meron tayong nakaalitan at may masamang nangyayari sa buhay kagaya ng namatayan ng mahal sa buhay, nawalan ng trabaho, pakikipag-away sa asawa at stress sa trabaho.

Ang mga ito ang sanhi ng paghina ng immune system. Kahit pa tama ang mga kinakain kagaya ng prutas at gulay, kung marami namang nakakaaway, hindi rin magiging lubos ang kalusugan. Kailangan ng pahinga ang katawan at isipan upang maiwasan ang mga sakit . Kapag nakikipag-away, ang nasal membrane lining ay lumalapad sa pamamagitan ng ulceration at mauuwi ito sa sakit sa ulo, runny nose, at lagnat.

bottom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

bottom