logo logo
Best Life Herbal Syrup, hindi rehistrado sa FDA

Best Life Herbal Syrup, hindi rehistrado sa FDA

Hindi rehistrado sa Food and Drugs Administration (FDA) ang Best Life Herbal Syrup.  Bukod dito, nakalilito at mapanlinlang umano ang mga kataga sa kanilang brochure, ayon sa FDA. Babala ngayon sa publiko na...
Kidney Problem at Diabetes Kayang Solusyunan ng Saging!

Kidney Problem at Diabetes Kayang Solusyunan ng Saging!

Nauuwi sa kidney failure at sakit sa puso ang type 2 diabetes kaya naman sa pag-aaral ng Shiga University of Medical Science sa Japan, napag-alaman na napakahalaga ng potassium upang maging normal ang...
Aspirin sanhi ng stomach bleeding; Natural na Sinag ng Araw Mahalaga sa Kalusugan!

Aspirin sanhi ng stomach bleeding; Natural na Sinag ng Araw Mahalaga sa Kalusugan!

Kadalasan pag nakaramdam ng sakit sa katawan umiinom ng aspirin. Subalit lingid sa kaalama, malaki pinsalang dulot nito sa kalusugan. Ang aspirin ay sinasabing gamot sa lagnat, sakit ng ulo, ubo, sipon, at...
Ibuprofen, sanhi ng sakit sa puso!

Ibuprofen, sanhi ng sakit sa puso!

Itinuturin na ang ibuprofen na isa ring painkiller ay nakakamatay lalo na kung iniinom ito sa mataas na dosage at kung palagian. Noong 2004, ang ibuprofen na Vioxx ang sanhi ng pagkamatay ng 30,000 tao sanhi...
Antibiotics, Nagpapalala ng mga Sakit..

Antibiotics, Nagpapalala ng mga Sakit..

Antibiotics, Nagpapalala ng mga Sakit, TB at Pneumonia mas malala pa; Cancer nagiging negosyo na! Maraming nang naiulat tungkol sa antibiotics resistance o ang pagkawala ng bisa ng antibiotics lalo na sa...
bottom