logo logo

Exercise therapy rekomendado para sa mga may prostate cancer

Iminungkahi ng mga grupo ng mga mananaliksik mula sa Sheffield Hallam University at Cancer Research UK na ang physical activity ay makakatulong upang hindi lumala ang tumor at cancer. Ang ehersisyo rin ay makakapigil sa paglaganap ng cancer cells. Ang aerobic exercise ay isang mabisang treatment na rekomendado ng mga eksperto. Sinabi ni Prof. Malcolm Mason ng Cancer Research na ang exercise ay makakatulong sa katawan, may cancer man o wala kailangan na maglaan ng panahon sa pisikal na mga gawain. Ang obesity na talamak na sa ngayon ay may kinalaman rin sa pagkakaroon ng cancer. Maiiwasan lamang ito kung sapat at angkop sa katawan ang pagkain at regular ang ehersisyo.

bottom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

bottom