logo logo

Google, nagbayad ng isang bilyon sa Apple, bakit kaya?

Binayaran ng Google ang karibal nito na Apple ng isang bilyong dolyar noong 2014 upang maging bahagi ng Apple phones ang Google search, ngunit napag-alaman na binibigyan ng Google ang Apple ng percentage sa revenues nito. Kinaharap rin ng Google sa ngayon ang mga kasong paglabag sa privacy at karapatan ng internet users. Mahigit 17 million ads ng google ay leading at nilikha upang makapagpatalastas ng produkto.

bottom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

bottom