logo logo

Health

Prutas at Gulay mainam laban sa Depresyon

Isa ang depresyon sa karaniawang sakit sa buong mundo. Ayon sa tala ng World Health Organization (WHO) itinatayang may 350 milyong tao ang apektado ng depresyon. Ang depresyon ay hindi lamang simpleng pagbabago ng mood o mood fluctuations sa bawat araw. Nagiging seryosong sakit na pangkalusugan ang depresyon lalo na kung nakakaapekto na ito sa trabaho, pag-aaral at relasyon ng tao. Sa pinakamalalang lebel ng depresyon maaaring humantong ito sa pagpapakamatay.  Mayroong tinatayang isang milyong kaso ng suicide ang naitatala bawat taon ayon sa WHO.

Maaaring maiwasan ang depresyon lalo na kung tama, masustansya  at natural ang mga kinakain. Nakakabuti ang prutas at gulay sa mental at pisikal na kalusugan. Sa pag-aaral na pinangunahan ng mga researchers ng University of Warwick Medical School na ginamitan ng datos  mula sa Health Survey for England napag-alaman na ang mental wellbeing ay may kinalaman sa fruit and vegetable consumption. 33.5% ng mga respondents na kumakain ng maraming prutas at gulay limang beses bawat araw.

Nakumpirma rin sa naturang pag-aaral na ang mas maraming kinakaing prutas at gulay, mas mataas ang mental wellbeing o mas matalino.  Kapag malusog ang mental o pag-iisip ng isang tao, malaki ang posibilidad nito na walang bisyo kagaya ng alcohol at sigarilyo. Ayon kay Dr. Saverio Strange sang prutas at gulay na kinakain ay may kaugnayan sa pag-uugali ng isang tao. Ang mga palatandaan ng malusog na pag-iisip ay ang pagiging optimistic, masayahin, may tiwala sa sarili, hindi madaling nawawalan ng pag-asa at may magandang relasyon sa ibang tao. Hindi lamang ang mental well being ang napapabuti ng prutas at gulay kung hind imaging ang pisikal na kalagayan ng kalusugan.

Ayon na rin kay Professor Sarah Stewart—Brown ang mental illness ay magastos at pasanin ng lipunan kaya naman upang magkaroon ng malusog na pag-iisip at katawan kailangan rin na iawasan ang unhealthy lifestyle at hindi balanseng pakikisalamuha sa ibang tao. Mahalaga ang mental well being upang magkaroon ng kaalaman ang lahat ng  tao at maiwasan ang problema sa pag-iisip. Isa sa sentro ng Rejuvenation Treatment Program ay upang matulungan ang mga taong nakakaranas ng depresyon. Sa pamamagitan ng Art, Music at laughter therapy

bottom