logo logo

HIV drug hindi epektibo

Hindi na tumatalab ang gamot na Tenofovir, ginagamit upang malunasan ang Human Immune deficiency Virus (HIV) ayon sa research ng University College London. Nakaka-alarma umano ito ayon kay Dr. Ravi Gupta dahil ang synthetic na gamot ay inaasahang makakatulong laban sa HIV. Ayon sa World Health Organization (WHO) ang HIV ang pinaka-nakamamatay at nakakahawang sakit sa buong mundo. Resistant na umano ang virus sa mga gamot kung kaya wala na itong bisa.

bottom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

bottom