logo logo

Ibuprofen, sanhi ng sakit sa puso!

Itinuturin na ang ibuprofen na isa ring painkiller ay nakakamatay lalo na kung iniinom ito sa mataas na dosage at kung palagian. Noong 2004, ang ibuprofen na Vioxx ang sanhi ng pagkamatay ng 30,000 tao sanhi ng heart attack at stroke. Sanhi ng inflammatory diseases ang painkillers at pain relievers. Ang pag-inom ng ibuprofen ay nakakalubha sa sakit sa puso at nangungunang sanhi ng pagkamatay marami rin itong side-effects kagaya ng anemia, pagkasira ng cells, hypertension, pagkabingi at ang mga buntis na umiinom ng ibuprofen ay pwedeng makunan. Ayon sa National Library of Medicine, ang alternatibong gamot sa halip na uminom ng ibuprofen ay luya, omega-3 fatty acid-rich foods at virgin coconut oil.

bottom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

bottom