logo logo

Kahalagahan ng ngiti sa bawat tao

Maraming uri ng ngiti ang makikita sa iba’t ibang mukha ng tao, may inosenteng ngiti, may kalahating ngiti at may ngiting aso. Ngunit ano nga ba ang kahalagahan ng ngiti sa araw araw na pakikisalamuha? Importante ang smile lalo na sa negosyo dahil ang friendly smile ay magdudulot ng tiwala sa mga kliyente, sa isang pag-aaral ni Scharlmann noong 2001 napatunayan na ang ngiti ay mahalagang salik sa pagtitiwala. Ayon sa psychologists ang totoong ngiti ay hindi nagsisinungaling at walumpong porsyento ng mga tao ay pinepeke ang kanilang mga ngiti.

 Ayon rin sa isa pang survey ng mga ekonomista may malaking halaga ang smile. Ang mga waitress na may maraming tips ay yung mga palangiti. Ang mga trabahong kagaya ng flight attendants, sales ladies, customer service representatives ay kailangan na palaging palangiti at approachable ito ay tinatawag na emotional labor at kung minsan ay nagiging sanhi ito ng emotional burnout. Nagpapakita rin ng positibong ugali ang ngiti lalo na kung walang halong pagpapanggap at mula sa puso ang smile na ipinapakita sa ibang tao.

bottom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

bottom