logo logo

Meron nga bang homosexual na mga hayop?

Ang Japanese macaques (Macaca fuscata) ay ilan lang sa mga hayop na nakikipag-away dahil sa kanilang mate o kapareha. Ngunit ang kanilang karibal ay mga babaeng macaque. Nakitaan ng homosexual behaviour ang mga macaque o mga hayop na kapamilya ng mga unggoy.Nakikipagtalik ang babaeng macaque sa isa pang babaeng macaque sa pamamagitan ng paghaplos sa maselang bahagi nito ito ang napatunayan ni Paul Vasey ng University of Lethbridge sa Alberta, Canada sa kanyang pag-aaral sa mga hayop sa loob ng dalawampung taon.

Ilan sa mga hayop na may homosexual behaviour ay ang red flour beetles, Laysan albatross, bonobo (isa ring uri ng unggoy), at mayroon ding homosexual behaviour ang mga  sheep o tupa. Ngunit ayon naman sa mga scientist hindi ang posibleng sanhi ng homosexual behaviour ng mga hayop ay upang mas mafertilise ang isa’t isa at upang ma-explore ang kanilang sekswalidad at mabigyan ng kaligayahan ang bawat isa, dahil kung tutuusin, wala namang moralidad na sinusunod at isinasa-alang-alang ang mga hayop.

bottom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

bottom