logo logo

Mga cellphone lalagyan ng bed mode upang isulong ang sapat na tulog

Pinagkakaguluhan ng mga kabataan maging ng ilang matatanda ang mga makabagong gadgets ngayon kagaya ng smartphones, tablets, at e-readers. Ayon sa isang  paediatrician kailangan na lagyan ng bedtime mode ang mga cellphone ay gadgets upang makapaghinga rin ang mga gumagamit. Sinabi ni Professor Paul Gringras na kailangan maging responsable ang mga manufacturer ng gadget dahil nakasalalay rin ang kalusugan ng mga kabataan sa kalidad ng kanilang tulog. Ayon sa Sleep Health Foundation, isa sa bawat tatlong tao sa mundo ay may insomnia, kadalasan itong sakit ng mga matatanda ngunit sa ngayon pabata na ng pabata ang nahihirapang matulof tuwing gabi, mahalaga na makapagpahinga ang katawan dahil meron itong ritmo na sinusunod upang makapagpahinga ang utak at buong katawan na tinatawag na circadian rhythm.

bottom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

bottom