logo logo

Pagkahumaling sa online ng mga kabataan tinalo na ang TV

Simula nang maimbento ang telebisyon dumoble ang bilang ng mga batang obese at overweight ngunit sa ngayon natatalo na ng internet at online activities ang panonood ng TV.  Dumarami na rin ang mga batang may tablet ng hanggang 50%. Ayon sa research ng annual tracking of children’s media behaviour sa UK.  Ang mga batang may edad na 7 to 16 years old ay naglalaan ng tatlong oras sa internet habang ang mga kabataang may edad na 15 to 16 ay nakababad sa internet ng hanggang 4.8 hours. Ang mga bata ay nag-oonline upang manood ng videos, makinig sa musika, maglaro at magresearch. Ikinababahala ng mga eksperto ang sobrang paggamit ng mga kabataan ng internet dahil maaaring maging sanhi ito ng kakulangan ng tulog, pagiging adik sa pornograpiya at sanhi ng pagiging obese.

bottom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

bottom